FYSIOBEST
 
blokkentoren.jpg

Fysiotherapie voor kinderen

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

Kinderen zijn geen volwassenen in het klein. Zij groeien en ontwikkelen zich op vele gebieden zoals motoriek, taal, spraak, en spel. Vaak signaleert de arts of verpleegkundige op het consultatiebureau of leerkracht op school problemen waardoor verwijzing naar de kinderfysiotherapeut ontstaat. Ook de huisarts, een kinderarts of andere specialist kan doorverwijzen. Ook als u zelf twijfelt aan de motorische ontwikkeling van uw kind kunt u een afspraak maken voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

Een aantal voorbeelden van indicaties bij kinderen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand, houterig, onhandig    bewegen, bewegingsangst
 • Voorkeurshouding
 • Billenschuiven/tenenlopen
 • Huilbaby
 • Afwijkend looppatroon
 • Ziekten die de motorische ontwikkeling beïnvloeden
 • Obesitas (overgewicht)
 • Schrijf- en houdingsproblemen
 • Aangeboren afwijkingen
 • Te lage/hoge spierspanning

Behandelen gaat uiteraard spelenderwijs. Als kinderen plezier hebben leren zij het meest!

 

 

Veel voorkomende indicaties bij baby’s en peuters:

 • Voorkeurshouding met eventueel een afplatting van het achterhoofd
 • Overstrekken, slappe houding, passiviteit en eenzijdig bewegen;
 • Huil-, slaap-, eet- en drink problematiek;
 • Traagheid in de algehele ontwikkeling, niet kruipen, laat met lopen;
 • Grof motorische onhandigheid, houterig bewegen, struikelen, veelvuldig stoten of vallen
 • Problemen in de sensorische informatieverwerking: bv. tenenlopen, afweer, druk gedrag, concentratieproblemen enz.
 

Veel voorkomende indicaties bij basisschoolkinderen:

 • Traagheid in de algehele ontwikkeling
 • Grof motorische onhandigheid, houterig bewegen, struikelen, moeite met fietsen zonder zijwieltjes, gymles of zwemles
 • Fijn motorische problemen: kind laat veel uit zijn handen vallen, moeite met vaardigheden als knippen, kleuren, schrijven, veters strikken
 • Problemen in de informatieverwerking: angst voor nieuwe materialen, angst voor bewegen op hoogte, tenenlopen, kinderen met extreme afweer; concentratieproblemen, houdings- of pijnklachten
 • Overmatige faalangstigheid, laag zelfvertrouwen