FYSIOBEST
 
KNGF

Betalingsvoorwaarden van het KNGF

Op alle diensten zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. 
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt, c.q. ouders/verzorgers.